Villa Sult

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har fått årlig støtte med kr 480 000 i 2015, 2016 og 2017

Villa Sult

Publisert 16.06.2016

Artikkelen er merket med: Legat Støtte

Støtten skal gå til drop-in prosjekt - et gratis lavterskeltilbud med råd og veiledning om spiseforstyrrelser. En dag i uken kan man komme til Villa Sult i Kruses gt. 8 i Oslo, og få råd og veiledning om spiseforstyrrelser, både på vegne av seg selv og andre.

Det er også utviklet en app som skal gi informasjon om ulike behandlingstilbud og råd til selvhjelp. Informasjonen blir på denne måten lett tilgjengelig for brukerne selv, pårørende og fagfolk.

Du finner nærmere informasjon på Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelsers hjemmesider; http://spiseforstyrrelser.no/