Vi stenger for mottak av nye søknader

Den 20. mai 2022 stenger vi søknadsportalen for mottak av nye søknader. Portalen vil bli åpnet igjen til høsten. Alle som har sendt inn søknad før 20. mai, har tilgang som tidligere.

Foto: iStock
Foto: iStock

Vi stenger for mottak av nye søknader

Publisert 19.05.2022

Artikkelen er merket med: Støtte Søknad

Det understrekes at det kun stenges for mottak av nye søknader. Alle som har sendt inn søknad tidligere, har tilgang på vanlig måte, og kan laste opp vedlegg og gi tilbakemeldinger mv.  

Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.