Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

 • Galleri Skredsvig

  Galleri Skredsvig har fått støtte med til sammen kr 550 000 i 2015 og 2016. Bygget er nå ferdig og offisiell åpning fant sted 18. juni 2016.

 • Christian Radich

  Skoleskipet Christian Radich har fått støtte med kr 300 000 for 2015

 • Eckbos Legat setter spor

  Skiforeningen - har mottatt støtte med kr 1 400 000 i 2015. Støtten skal gå til innkjøp av ny prepareringsmaskin på Sollihøgda – Krokskogen.

 • Camp Hudøy

  Stiftelsen Hudøy får støtte med kr 150 000 i 2016

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post).