Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

 • Foto: Pia Sundnes

  Verdens beste sommer-AKS

  Vi bidrar til å virkeliggjøre «verdens beste sommer-AKS» i regi av Geitmyra Matkultursenter for barn. Tilbudet er gratis og retter seg mot barn i AKS og fritidsklubber i bydel Sagene og St. Hanshaugen.

 • Fotograf: David Clinton

  DROP-IN Online og Villa SULT Straks

  Legatet har gjennom en årrekke støttet Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelsers DROP-IN tilbud, og har nå gitt ytterligere støtte til deres viktige arbeid for å hjelpe de som er ekstra sårbare under den pågående korona-pandemien. Støtten går nå til to av deres tilbud, DROP-IN Online og Villa SULT Straks, som begge er gratis og tilgjengelig for alle online.

 • Christian Radich - Fotograf: Max-Henrik Wathne Gelink

  Gi ungdom en ny start!

  Sosialt entreprenørskap gjennom Windjammer-programmet i samarbeid med Stiftelsen Christian Radich

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt elektroniske søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger.
 • Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, seksuelle- og straffbare forhold mv.) samtykker til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til Eckbos Legats personvernserklæring.
 • Les vår personvernerklæring her
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke mulig å sende dokumenter per e-post eller ordinær post).