Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

 • Fotograf: David Clinton

  DROP-IN Online og Villa SULT Straks

  Legatet har gjennom en årrekke støttet Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelsers DROP-IN tilbud, og har nå gitt ytterligere støtte til deres viktige arbeid for å hjelpe de som er ekstra sårbare under den pågående korona-pandemien. Støtten går nå til to av deres tilbud, DROP-IN Online og Villa SULT Straks, som begge er gratis og tilgjengelig for alle online.

 • Et storverk i europeisk rettshistorie, Kong Magnus Lagabøtes landslov av 1274 - Foto: Espen Amundsen

  Opplyst - Glimt fra en kulturhistorie

  Nasjonalbibliotekets nye, faste utstilling åpner i februar 2020. Utstillingen vil løfte noen av norsk kulturhistories unike, spektakulære og betydningsfulle objekter opp fra magasinenes mørke og fram i lyset.

 • Christian Radich - Fotograf: Max-Henrik Wathne Gelink

  Gi ungdom en ny start!

  Sosialt entreprenørskap gjennom Windjammer-programmet i samarbeid med Stiftelsen Christian Radich

 • Kunstavisen.no

  Et av legatets formål er å bidra til å fremme kunst og kultur i Norge, og legatet støtter flere prosjekter og enkeltpersoner innen dette feltet. Som et ledd i dette arbeidet lanseres nå nettstedet Kunstavisen.no i januar 2020

Ny søknad

 • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema.
 • Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)
 • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post).