Søknader sendes inn via vårt web-baserte søknadssystem gjennom hele året og behandles i tilknytning til styremøter i legatet. Nedenfor finner du nærmere informasjon angående formål, prioriteringer, søknadsfrister, behandlingstid mv.

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post).