Tilbakemelding

Tilbakemelding er viktig for Eckbos Legats arbeid og tillegges også vekt ved eventuelle nye søknader om støtte.

Mottatt støtte er øremerket formålet som er beskrevet i søknaden og vi imøteser således tilbakemelding om status innen 6 måneder. For prosjekter som går over lengre tid må det i tillegg gis årlig tilbakemelding.

Når prosjektet er avsluttet imøtesees avsluttende prosjektrapport med en nærmere redegjørelse for hvordan prosjektet har gått og hvordan støtten har blitt benyttet.

Støtte som ikke kan benyttes til det formålet det er søkt om, skal tilbakebetales legatet.

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post).