Logo og profilering

Vi ønsker at det skal profileres utad at Eckbos Legat har gitt støtte til det enkelte prosjekt. Unntatt fra dette er bl.a. støtte til privatpersoner i forbindelse med livsopphold, helsereiser og utdanning på lavere nivå.

Det er mange måter å gjøre dette på, og det er derfor opp til hver enkelt å avgjøre hva man finner formålstjenlig for sitt prosjekt.

Det skal også informeres om hvordan støtten fra Eckbos Legat er profilert i sluttrapporten.

Eksempler på profilering:

  • Informasjon på søkers hjemmeside og i ulike SoMe-kanaler - vi setter pris på lenker til våre hjemmesider
  • Angivelse i bokprosjekter, programmer mv.
  • Medieomtale
  • Plakett

Nedlastning av logo:

Kommer