Det er for bærere av navnet Eckbo mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2018:

Sandø

Publisert 07.05.2018

Nye åremålsavtaler er nå tildelt for Bryggerhuset, Sjøboden og Strandhuset.

Peisestuen og Fjøset leies ut på ukesbasis som tidligere.

Utleie sommeren 2018:

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(18.6.-24.6.)

(24.6.-1.7)

(1.7.-8.7.)

(8.7.-15.7.)

(15.7.-22.7.)

(22.7.-29.7.)

(29.7.-5.8.)

(5.8.-12.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

 Utleid

Utleid

Utleid

Utleid

 Utleid

Utleid

 Utleid

 Utleid

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Ledig

Ledig

Ledig

 Utleid

Utleid

 Utleid

Utleid

 Utleid

Priser:

Fjøset, leie per uke

kr

7 500,-

Peisestuen, leie per uke

kr

3 500,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 16.03.2018.

Det må oppgis hvilken bolig man ønsker å leie for hvilken periode og hvorvidt man i tillegg har behov for å leie parkeringsplass.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom på Sandø.

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte primo april 2018, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.