Det er for bærere av navnet Eckbo mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2018:

Sandø

Publisert 17.01.2018

Nye åremålsavtaler er nå tildelt for Bryggerhuset, Sjøboden og Strandhuset.

Peisestuen og Fjøset leies ut på ukesbasis som tidligere.

Utleie sommeren 2018:

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(18.6.-24.6.)

(24.6.-1.7)

(1.7.-8.7.)

(8.7.-15.7.)

(15.7.-22.7.)

(22.7.-29.7.)

(29.7.-5.8.)

(5.8.-12.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

 

 

 

 

 

 

 

 

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser:

Fjøset, leie per uke

kr

7 500,-

Peisestuen, leie per uke

kr

3 500,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 16.03.2018.

Det må oppgis hvilken bolig man ønsker å leie for hvilken periode og hvorvidt man i tillegg har behov for å leie parkeringsplass.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom på Sandø.

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte primo april 2018, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.