Det er for bærere av navnet Eckbo mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2017:

Sandø

Publisert 01.06.2017

Nye åremålsavtaler:

Eksisterende avtaler om leie på åremål er forlenget med ett år til 1. juni 2018.

Grunnen til dette er at man ønsker å vurdere tildeling av nye åremålsavtaler for Bryggerhuset, Sjøboden og Strandhuset, som også vil bli ledig for utleie fra sommeren 2018, samlet.

Nærmere informasjon og søknadsfrist vil bli lagt ut på våre hjemmesider til høsten.

Peisestuen og Fjøset vil bli leid ut som normalt for sommeren 2017.

Utleie sommeren 2017:

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(18.6.-25.6.)

(25.6.-2.7)

(2.7.-9.7.)

(9.7.-16.7.)

(16.7.-23.7.)

(23.7.-30.7.)

(30.8.-6.8.)

(6.8.-13.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

 Utleid

Utleid

 Utleid

 Utleid

Utleid 

 Utleid

 Utleid

 Utleid

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

 Utleid

 LEDIG

Utleid

 Utleid

 Utleid

 Utleid

 Utleid

 Utleid

Priser:

Fjøset, leie per uke

kr

7 500,-

Peisestuen, leie per uke

kr

3 500,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 27.03.2017.

Det må oppgis hvilken bolig man ønsker å leie for hvilken periode og hvorvidt man i tillegg ønsker å leie parkeringsplass.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom på Sandø.

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte primo april 2017, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.