Det er for bærere av navnet Eckbo mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2019:

Sandø

Publisert 08.01.2019

Skipperhuset

Gjeldende leieavtale er nå utløpt og etter fraflytting vil det bli foretatt en vurdering av behov for oppussing/utbedring før ny åremålsavtale kan inngås. Det er således ikke fastsatt når Skipperhuset vil kunne være klart for overtagelse av ny leietaker. Nærmere informasjon og søknadsfrist vil bli publisert på våre nettsider når dette er avklart.

Interessenter må gjerne melde seg per e-post til mail@eckbos-legat.no i forkant.

Utleie sommeren 2019:

Peisestuen og Fjøset leies ut på ukesbasis som tidligere.

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(17.6.-23.6.)

(23.6.-30.6.)

(30.6.-7.7.)

(7.7.-14.7.)

(14.7.-21.7.)

(21.7.-28.7.)

(28.7.-4.8.)

(4.8.-11.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

 UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

LEDIG

UTLEID

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

LEDIG

Priser:

Fjøset, leie per uke                                         

kr

8 000,-

Peisestuen, leie per uke

kr

4 000,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 15.03.2019.

Det må oppgis hvilken bolig man ønsker å leie for hvilken periode og hvorvidt man i tillegg har behov for å leie parkeringsplass.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom på Sandø.

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte primo april 2019, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.