Det er for bærere av navnet Eckbo mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2017:

Sandø

Publisert 06.01.2017

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(18.6.-25.6.)

(25.6.-2.7)

(2.7.-9.7.)

(9.7.-16.7.)

(16.7.-23.7.)

(23.7.-30.7.)

(30.8.-6.8.)

(6.8.-13.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

 

 

 

 

 

 

 

 

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

 

 

 

 

 

 

 

Priser:

Fjøset, leie per uke

kr

7 500,-

Peisestuen, leie per uke

kr

3 500,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 27.03.2017.

Det må oppgis hvilken bolig man ønsker å leie for hvilken periode og hvorvidt man i tillegg ønsker å leie parkeringsplass.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet. En båt kan imidlertid disponeres etter nærmere avtale for så vidt gjelder reise til og fra legatets eiendom på Sandø.

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte primo april 2017, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.