Det er for bærere av navnet Eckbo og familien mulig å leie Fjøset og Peisestuen følgende uker sommeren 2021:

Sandø

Publisert 22.01.2021

Utleie sommeren 2021:

Fjøset og Peisestuen leies ut på ukesbasis som tidligere:

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

(20.6.-27.6.)

(27.6.-4.7.)

(4.7.-11.7.)

(11.7.-18.7.)

(18.7.-25.7.)

(25.7.-1.8.)

(1.8.-8.8.)

(8.8.-15.8.)

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

Fjøset

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Peisestuen

Ikke tilgjengelig

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

LEDIG

"Badstuen" er under rehabilitering og det kan ikke påregnes at den kan disponeres til sommeren. I utgangspunktet vil det derfor kun være to sengeplasser tilgjengelig i Peisestuen. Vi reduserer følgelig leieprisen også i år.  

Priser:

Fjøset, leie per uke                                         

kr

9 500,-

Peisestuen, leie per uke

kr

3 000,-

Parkeringsplass, leie per uke

kr

500,-

Båt, leie per uke (ikke eksklusiv leierett)

kr

500,-

Søknadsfrist:

Skriftlig søknad/henvendelse sendes til mail@eckbos-legat.no innen 26.03.2021.

I søknaden må det oppgis følgende:

  • Hvilken bolig man ønsker å leie
  • Hvem som skal bo i boligen 
  • Hvilke uker man ønsker å leie og eventuelle prioriteringer
  • Behov for parkeringsplass(er), antall og hvilke uker 
  • Behov for båt, hvilke uker 

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke er mulig å leie båt fra legatet for eksklusiv bruk. En båt kan imidlertid leies forutsatt at denne disponeres i fellesskap med annen leietaker dersom det er flere som leier båt i samme periode.   

Avgjørelse:

Vedtak med tildelinger vil bli foretatt i styremøte i april 2021, og meddelt den enkelte kort tid etter dette.

Husordensregler:

Husordensregler vil bli oversendt sammen med tilbud om leie.