Major og advokat Eivind Eckbo var en fremsynt mann med et sterkt samfunnsengasjement og en genuin vilje til å hjelpe medmennesker. Allerede i 1923 stiftet han det første av i alt 11 legater i Norge. Disse ble slått sammen til ett legat i 2013.

Historien

En fremsynt velgjører

Eivind Eckbo var en bemerkelsesverdig person og på mange måter forut for sin tid, særlig når det gjaldt sin interesse for kosthold og biodynamisk jordbruk. Svært mange av de nye og radikale ideene han i sin tid gjorde seg til talsmann for, og som samtiden hadde liten forståelse for, er i dag blitt allmennkunnskap.

Eivind Eckbo (f. 02.05.1873- d. 18.03.1966) hadde stor suksess både som offiser, jurist og forretningsmann.

Han huskes, ikke bare som gründer, men også som filantrop og idealistisk folkeopplyser. Hans tanker og ideer førte blant annet til stiftelsen av ”Foreningen for kreftens bekjempelse” (nå Kreftforeningen) og ”Foreningen for kosthold og helse”.

Som privatperson var han et naturlig sentrum i den store familien, som han gjerne delte sin fremgang med. Hans generøsitet strakk seg også langt utover familie og venner, og Eckbos Legater ble opprettet særskilt med tanke på å hjelpe medmennesker. Selv om en rekke av Eivind Eckbos virksomheter i dag er historie, fungerer legatet fortsatt etter de retningslinjer og i den ånd som stifteren i sin tid la opp til.

Major og advokat Eivind Eckbos Legater - fra starten i 1923

Den 2. mai 1923, på Eivind Eckbos 50-årsdag, ble det første legatet stiftet. Det ble tilført en kapital på kr 700.000 og opprettet "Til minde om mine forældre Nils Hansen Christophersen Eckbo og hustru Martha, født Jensen". I styret satt advokat Sverre Dæhlie, ingeniør Olaf Eckbo og legatstifteren. I hovedsak valgte legatet å støtte følgende formål:

  1. Pauvres Honteux (verdig trengende)
  2. Barn og ungdoms oppdragelse og utdannelse
  3. Reiser og utenlandsopphold
  4. Oppdragende helsearbeid
  5. Idrett og forsvar

Utdelinger ble i mange år foretatt tre ganger i året.  Retningslinjer og statutter ble først formalisert av Eivind Eckbo og hans kontormedarbeider, advokat Carsten Arnholm i begynnelsen av 1930-årene.

Fra starten av ble visse formål og organisasjoner støttet regelmessig. Arguslotteriet, Foreningen til Ski-idrettens Fremme og Speiderguttforbundet ble bl.a. prioritert, sammen med interesseorganisasjoner i forsvaret, Røde Kors og rideklubber. Det ble årlig gitt betydelige beløp til innkjøp av ski til barna i hovedstaden, og ved juletider ga man penger til økonomisk vanskeligstilte. Det ble også gitt bidrag til utgivelse av bøker om kosthold og hygiene.

Flere legater kommer til

På sin 60-årsdag den 2. mai 1933, donerte Eivind Eckbo ytterligere en del av sin formue til legatene som da fikk en samlet kapital på ca. kr. 1,25 millioner. Legatet ble samtidig delt opp i et hovedlegat og syv underlegater.

Under andre verdenskrig opprettet han ytterligere:

  • legatene IX og X i 1941
  • legat XI i 1942
  • legat XII - “Det Dansk-Norske Legat” i 1943

I 2013 ble Eckbos Legater I - XI omdannet til ett legat.

Sunn økonomi

Legatet har i dag en solid økonomi som gjør det mulig å yte årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål.

Legatkapitalen har i alle år bestått av likvide midler, ulike eiendommer og aksjer knyttet til forskjellige økonomiske virksomheter gjennom underliggende aksjeselskaper. Den økonomiske utviklingen i disse aksjeselskapene har vært, og er fortsatt viktig for tilførselen av likviditet til legatet for at dette skal kunne ivareta sine formål gjennom tildelingene.

Virksomheten er i dag organisert gjennom datterselskapene

  • Forenede Industrier Eiendom AS - eier diverse eiendom sammen med datterselskapene Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment AS og Forenede Industrier AS