Formål og prioriteringer

Publisert 03.07.2020

Eckbos Legat gir støtte til følgende formål med nedenfor angitte prioriteringer. Søker må selv godtgjøre at søknaden faller inn under det formålet vedkommende velger å søke.

Prosjekter i Østlandsområdet vil normalt bli prioritert.

Sosialt og humanitært arbeid

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • sosialt og humanitært arbeid i utlandet
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner

Større prosjekter vil bli prioritert

Livsopphold for vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge

 • Det gis ikke støtte til personer under 18 år
 • Det gis normalt ikke støtte til utdannelse

Reise og opphold i helse- eller helbreds øyemed

 • Støtte til reiser til anerkjente behandlingssteder vil bli prioritert

Enkeltpersoners utdannelse og yrkesutvikling i Norge og utlandet

 • Det ytes kun støtte til utdanning innen fagområdene idrett, kosthold og ernæring på bachelornivå eller høyere

Arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter

Medisinsk forskning

 • Legatet har vedtatt støtte til treårig fullfinansiering av stipendiatstilling ved Diakonhjemmet Sykehus. Det vil følgelig ikke bli gitt støtte til andre prosjekter under dette formålet i perioden fra og med 2019 og ut 2021. Se nærmere informasjon i vår artikkel Forskningsmidler til Diakonhjemmet Sykehus.

Idrett, friluftsliv og frisksport i Norge

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter
 • deltakelse på ulike idrettsskoler, turneringer, cuper mv.

Arbeid for landets forsvar, militær idrett og foreningsarbeid

Ingen særskilte prioriteringer

Naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt støtte til forskning i denne forbindelse

 • Legatet har vedtatt støtte til treårig fullfinansiering av stipendiatstilling ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det vil følgelig ikke bli gitt støtte til andre prosjekter under dette formålet i perioden fra og med desember 2020 og ut 2023.

Norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som ikke er tilgjengelig for allmenheten

Norsk kunst, kulturliv og kulturvern

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som ikke er tilgjengelig for allmenheten

I 2020 etablerte legatet Kunstavisen, som er et nettsted for kunstkritikk og kunstrelatert stoff med daglige publiseringer. I en periode vil en betydelig del av midlene til norsk kunst og kultur kanaliseres til Kunstavisen. Dette innebærer at andre søkere under dette formålet kun vil motta støtte i et begrenset omfang. 

Se ellers nærmere info. i vår artikkel; Kunstavisen.no

Kristelig kunst og kultur, kristelig foreningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter