Nærmere informasjon om hvilke områder / prosjekter vi gir støtte til

Formål og prioriteringer

Eckbos Legat gir støtte til følgende formål med nedenfor angitte prioriteringer. Søker må selv godtgjøre at søknaden faller inn under det formålet vedkommende velger å søke.

Prosjekter i Østlandsområdet vil normalt bli prioritert.

Sosialt og humanitært arbeid

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • sosialt og humanitært arbeid i utlandet
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner

Større prosjekter vil bli prioritert

Livsopphold for vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge

 • Det gis ikke støtte til personer under 18 år
 • Det gis normalt ikke støtte til utdannelse

Reise og opphold i helse- eller helbreds øyemed

 • Støtte til reiser til anerkjente behandlingssteder vil bli prioritert

Enkeltpersoners utdannelse og yrkesutvikling i Norge og utlandet

Høsten 2022 vedtok Eckbos Legat å gi støtte til en stipendiatstilling over 3 år, innen fiksjonsregi i film og TV-drama ved Den norske filmskolen.

Formålet er derfor stengt for ytterligere søknader til 2025.

Arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter

Medisinsk forskning

Legatet har vedtatt å gi støtte til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap. Prosjektet skal undersøke hvorvidt et økologisk kosthold under svangerskapet har effekt på risiko for senere sykdom hos mor og barn, i tillegg til vekst og utvikling. Prosjektet går over tre år og ledes av professor Per Ole Iversen.

Formålet blir derfor stengt for andre søknader ut 2024.

Idrett, friluftsliv og frisksport i Norge

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter
 • deltakelse på ulike idrettsskoler, turneringer, cuper mv.

Arbeid for landets forsvar, militær idrett og foreningsarbeid

Ingen særskilte prioriteringer

Naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt støtte til forskning i denne forbindelse

Legatet har vedtatt støtte til treårig fullfinansiering av stipendiatstilling ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO). Formålet vil følgelig bli stengt for andre søknader frem til 01.01.2025. 

Norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som ikke er tilgjengelig for allmenheten

Norsk kunst, kulturliv og kulturvern

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som ikke er tilgjengelig for allmenheten

I 2020 etablerte legatet Kunstavisen, som er et nettsted for kunstkritikk og kunstrelatert stoff med daglige publiseringer. I en periode vil en betydelig del av midlene til norsk kunst og kultur kanaliseres til Kunstavisen. Dette innebærer at andre søkere under dette formålet kun vil motta støtte i et begrenset omfang. 

Se ellers nærmere info. i vår artikkel; Kunstavisen.no

Kristelig kunst og kultur, kristelig foreningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet

Det prioriteres normalt ikke støtte til:

 • prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner
 • arrangementer som allerede er gjennomført
 • personlige reiseutgifter