Søknadsbekreftelse og vedlegg

For at søknaden skal bli behandlet må søker signere på søknadsbekreftelse som mottas som vedlegg i e-post umiddelbart etter at søknad er sendt. Denne må skrives ut, signeres og deretter lastes opp sammen med søknaden. Det samme gjelder andre vedlegg og dokumentasjon. Frist for innlevering er 15 dager etter at søknad er sendt.

Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon, vil søknaden bli avvist.

Du kan selv sjekke hvilke vedlegg du har lastet opp under "Logg inn".

Ny søknad

  • Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema.
  • Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)
  • Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post).