Her finner du til enhver tid nærmere informasjon om status i søknadsbehandlingen.

Status søknadsbehandling

Neste behandlingsrunde av søknader vil etter planen finne sted medio mai og og vedtak kan ventes i begynnelsen av juni.

Normalt vil søknader inkl. dokumentasjon mottatt inntil én måned før styremøtet, bli behandlet. Unntak gjelder for søknader under formål med spesifikt angitte søknadsfrister (støtte til utdanning og yrkesutvikling, helsereiser og livsopphold for vanskeligstilte) - se nærmere informasjon angående frister og behandlingstid.

Alle søkere som får sin søknad behandlet, vil få tilsendt tilbakemelding per e-post.