Her finner du til enhver tid nærmere informasjon om status i søknadsbehandlingen.

Status søknadsbehandling

Oppdatering 20.01.2021: På grunn av videreføring av vedtatte koronatiltak med sosial nedstenging, ser vi oss nødt til å utsette det planlagte styremøtet i januar. Tidspunkt for nytt styremøte vil mao. avhenge av de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Vi vil legge ut nærmere informasjon så snart vi har en avklaring.

Med forbehold om uforutsette endringer, vil neste behandlingsrunde etter planen finne sted i slutten av januar. Vedtak kan forventes i første halvdel av februar. 

Normalt vil søknader inkl. dokumentasjon mottatt inntil én måned før styremøtet, bli behandlet. Unntak gjelder for søknader under formål med spesifikt angitte søknadsfrister (støtte til utdanning og yrkesutvikling, helsereiser og livsopphold for vanskeligstilte) - se nærmere informasjon angående frister og behandlingstid.

Alle søkere som får sin søknad behandlet, vil få tilsendt tilbakemelding per e-post.