Her finner du til enhver tid nærmere informasjon om status i søknadsbehandlingen.

Status søknadsbehandling

Neste behandlingsrunde vil etter planen finne sted i mars og vedtak kan forventes innen siste halvdel av måneden. 

Normalt vil søknader inkl. dokumentasjon mottatt inntil én måned før styremøtet, bli behandlet. Unntak gjelder for søknader under formål med spesifikt angitte søknadsfrister (støtte til utdanning og yrkesutvikling, helsereiser og livsopphold for vanskeligstilte) - se nærmere informasjon angående frister og behandlingstid.

Alle søkere som får sin søknad behandlet, vil få tilsendt tilbakemelding per e-post.