Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Gull, gjødsel og grønnsaker!

Publisert 05.11.2015

I 1949 utga Eivind Eckbo boken "Bondens Gull" som formidler dagsaktuell grunnkunnskap om kompostering og kretsløpsjordbruk. Dag Blakkisrud kommenterer i en egen artikkel Eivind Eckbos forhold til biologisk-dynamisk jordbruk. Artikkelen er utarbeidet med støtte fra Eckbos Legat.