Kulturprisen

I 1999 ble utdeling av ”Eckbos Legats Kulturpris” etablert. Prisen utdeles i forbindelse med åpningen av ”Norsk Litteraturfestival" på Lillehammer, og tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som utviser en særpreget grad av kulturformidling.