Skatt og innrapportering til myndighetene

Publisert 01.01.2016

All støtte fra Eckbos Legat er som hovedregel skattepliktig for alle mottakere, og utbetalt beløp vil bli innberettet til myndighetene etter gjeldende regler.

Unntatt fra dette er:

  • støtte til utdannelse (er skattefri, men blir innberettet)
  • utbetalinger til privatpersoner på under kr 10 000 per år (er skattefri og blir ikke innberettet)
  • utbetalinger til privatpersoner over kr 10 000 per år (er skattepliktige fra første krone og vil bli innberettet)

Det gjøres særskilt oppmerksom på:

  • Eckbos Legat vil ikke foreta skattetrekk selv om støtten ansees å være skattepliktig
  • søker er således selv ansvarlig for å sette av og sørge for eventuell innbetaling av skatt

Denne redegjørelse er kun ment som en orientering om våre rutiner og ethvert spørsmål om skatteplikt er den enkelte søkers eget ansvar. Alle henvendelser i så måte må derfor rettes til skattemyndighetene. Den enkelte søker er også selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om eventuelle endringer fra myndighetenes side.