Forskningsmidler til Diakonhjemmet Sykehus

De neste tre årene vil legatet bidra med kr 3 750 000 til fullfinansiering av doktorgradsstipendiat i den unike håndartrosestudien Nor-Hand ved Revmatologisk avdeling.

Forskningsmidler til Diakonhjemmet Sykehus

Publisert 07.01.2019

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Revmatologisk avdeling inviterte i desember 2018 til en mottakelse for å takke for dette viktige bidraget fra Eckbos legat, hvor også sykehusets administrerende direktør Anders Mohn Frafjord var tilstede.

- Vi er veldig takknemlige for at Eckbos legat velger å satse på Nor-Hand studien og bidrar med viktige midler til forskningen, sier avdelingssjef og professor Tore K. Kvien. -Denne tildelingen gir oss mulighet til å øke vår kompetanse innenfor dette fagfeltet. Prosjektet vil gi kunnskap som kommer pasientene til gode.

Skal forske på smerte

         Stipendiat Marthe Gløersen

Det er medisinstudent Marthe Gløersen som til neste år starter i stipendiatstillingen som Eckbos legat finansierer. Gløersen er allerede godt kjent med Nor-Hand studien ettersom hun har jobbet på prosjektet siden 2016. Til tross for at hun ikke ennå er ferdig med medisinstudiene har hun rukket å publisere to vitenskapelige artikler basert på data fra Nor-Hand studien, og én til er under arbeid. Det lover med andre ord godt for forskerkarrieren som starter for fullt sommeren 2019.

Gløersen skal forske på smertemekanismer, og er en av tre stipendiater som fordyper seg i dette temaet. I denne artikkelen på REVMAbloggen kan du lese mer om stipendiat Pernille Steen Pettersens forskning på smerter og håndartrose.

- Smerte er pasientenes viktigste symptom, sier prosjektleder Ida K. Haugen. -Studien vil gis oss økt kunnskap om smertemekanismer ved håndartrose, som er helt nødvendig for å kunne bedre behandlingen av denne store pasientgruppen.

Bedre behandling for håndartrose

Nor-Hand studien er en stor håndartrosestudie, både i nasjonal og internasjonal størrelse, med tre hundre deltakere. Målet med studien er å få økt kunnskap om håndartrose, slik at man på sikt kan få bedre behandling for denne sykdommen. Les gjerne mer om Nor-Hand studien i denne artikkelen.

Både Eckbos Legat og Diakonhjemmet Sykehus har som mål at arbeidet deres skal «utgjøre en forskjell». Symptomatisk håndartrose rammer opp til førti prosent av befolkningen i løpet av livet, og mange rapporterer smerter og plager. Målet er at Nor-Hand studien skal bidra til bedre behandling av håndartrose og Eckbos Legat er glade for å kunne bidra til dette.