I 1949 utga Eivind Eckbo boken "Bondens Gull" som formidler dagsaktuell grunnkunnskap om kompostering og kretsløpsjordbruk. Dag Blakkisrud kommenterer i en egen artikkel Eivind Eckbos forhold til biologisk-dynamisk jordbruk. Artikkelen er utarbeidet med støtte fra Eckbos Legat.

Gull, gjødsel og grønnsaker!

Publisert 05.11.2015

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Dag Blakkisrud 2015:

"Advokat og major Eivind Eckbo var en av sin samtids mest fremstående industri- og finanspersoner. Han mottok dype impulser fra antroposofien og var viktig for utviklingen av det biodynamiske miljøet i Norge. I 1935 la han om til biodynamisk drift på storgården Borgja i Telemark. Eckbo utga boka "Bondens gull" og var sannsynligvis med på opprettelsen av Biologisk-dynamisk Forening."

Last ned og les artikkelen "Gull, gjødsel og grønnsaker".