Idrettslaget Heming har fått støtte med til sammen kr 350 000 i 2015 og 2016

IL Heming

Publisert 20.05.2016

Artikkelen er merket med: Støtte Legat

Støtten skal bl.a. gå til bygging av nytt klubbhus på 1 000 kvm. samt ombygging av lager til treningsrom.

Utover private donasjoner fra bl.a. Eckbos Legat, kakesalg på Slemdal stasjon, spillemidler og egenkapital, har man fått fullfinansiert nytt klubbhus gjennom tilføring av budsjettmidler med kr. 12 millioner over tre år fra Oslo kommune. Bygget er forventet å stå ferdig 1. mai 2016.

Du finner nærmere informasjon om prosjektet her: http://heming.no/sidemeny/nytt-klubbhus-2016/