Fortidsminneforeningen fikk tildelt støtte med kr 300 000 i februar 2015

Ole Bulls fiolin som han kjøpte i 1872 - stilles ut i hans hjem Lysøen ved Bergen
Ole Bulls fiolin som han kjøpte i 1872 - stilles ut i hans hjem Lysøen ved Bergen

Nasjonale skatter - nettutstilling

Publisert 01.01.2016

Artikkelen er merket med: Legat Støtte

I forbindelse med Fortidsminneforeningens 170-års jubileum, ønsket man å vise frem for allmenheten noe av det mangfoldet av nasjonale skatter man besitter. Disse gjøres tilgjengelig gjennom etablering av en nettutstilling, og består av et utvalg av enestående gjenstander som formidler deler av Norgeshistorien gjennom spennende glimt fra middelalder og frem til tidlig 1900-tall.

Fortidsminneforeningen: «Vi ønsker å tilby en interaktiv opplevelse, knytte sammen det gamle og glemte med ny og moderne teknologi – og slik prøve å skape engasjement for norsk kunst- og kulturhistorie, kulturvern og gjenstandsformidling.»

Resultatene av dette prosjektet kan i dag sees på hjemmesidene til Fortidsminneforeningen; http://www.fortidsminneforeningen.no/digitalt-museum?lang=no