Aktuelt

Gjennom årene har Eckbos Legat gitt støtte til mange og meget ulike prosjekter. Vi ønsker her å formidle noe av bredden i de prosjektene som mottar støtte - i tillegg til andre aktuelle saker.

Camp Hudøy

Publisert 20.06.2016

Stiftelsen Hudøy får støtte med kr 150 000 i 2016

Galleri Skredsvig

Publisert 20.06.2016

Galleri Skredsvig har fått støtte med til sammen kr 550 000 i 2015 og 2016. Bygget er nå ferdig og offisiell åpning fant sted 18. juni 2016.

Villa Sult

Publisert 16.06.2016

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser har fått årlig støtte med kr 480 000 i 2015, 2016 og 2017

IL Heming

Publisert 20.05.2016

Idrettslaget Heming har fått støtte med til sammen kr 350 000 i 2015 og 2016

Eckbos Legat setter spor

Publisert 01.04.2016

Skiforeningen - har mottatt støtte med kr 1 400 000 i 2015. Støtten skal gå til innkjøp av ny prepareringsmaskin på Sollihøgda – Krokskogen.

Gull, gjødsel og grønnsaker!

Publisert 05.11.2015

I 1949 utga Eivind Eckbo boken "Bondens Gull" som formidler dagsaktuell grunnkunnskap om kompostering og kretsløpsjordbruk. Dag Blakkisrud kommenterer i en egen artikkel Eivind Eckbos forhold til biologisk-dynamisk jordbruk. Artikkelen er utarbeidet med støtte fra Eckbos Legat.

Sannheten i glasset

Publisert 05.11.2015

Eckbos Legat har i 2015 gitt støtte med kr 100 000 til boken skrevet av Niels Christian Geelmuyden